Sømløs rundsling

SomlosRundslingAS Hamatec produserer sømløs rundsling med kapasitet fra 1 til 10 tonn (SWL) og arbeidslengder fra 1 til 15 meter. Alle våre sømløse rundsling er produsert ihht. EN 1492-2.

Repeterbarheten i vår produksjon er høy, noe som sikrer at produkter som produseres på ulike tidspunkt har samme nøyaktighet. Dette er spesielt viktig for arbeidslengden. Ulik arbeidslengde på stropper som brukes sammen, kan medføre ujevn belastning på hver enkelt stropp.

Sømløs rundsling leveres som standard med dobbel duk. Enkel duk kan leveres på forespørsel. Det er også muligheter for en noe bedre pris for større partier. Alle våre sømløse rundsling er individuelt merket og våre interne rutiner sørger for sporbarhet gjennom alle produksjonsledd.

Til hvert produkt tilhører det et sertifikat. Dette blir utstedt sammen med informasjon om bruk og vedlikehold.

OBS! Ved bestilling er det viktig å presisere om det er omkrets eller arbeidslengde som bestilles. Fra 2015 skal alltid arbeidslengde benyttes ved bestilling.