Vedlikehold

For å redusere slitasjeskader på utstyret, er det viktig med periodisk vedlikehold. Se over stroppene både før og etter bruk. Ved synlig skade eller mistanke om skade skal produktet fjernes fra øvrige godkjente produkter inntil skaden er vurdert.

  • Hold stroppene mest mulig rene for å unngå slitasje i fibrene
  • Oppbevar stroppene slik at de ikke blir utsatt for sollys eller andre kilder som gir ultraviolett lys. Ultrafiolett lys bryter ned stroppene over lang tid.
  • Løftestropper av polyester må ikke benyttes sammen med alkalier!

Reparer aldri en skadet stropp. Søk råd hos leverandøren.