Anleggsdiameter

For at ikke skjærkrefter skal redusere styrken til løfteutstyret, er det viktig at anleggsdiameteren er i henhold til tabellen nedenfor.

Hvis anleggsdiameteren er for liten vil det føre til at produktene får redusert styrke i forhold til det som er angitt på produktet.

For liten anleggsdiameter kan føre til uforutsette og farlige situasjoner.

Se også vår samsvarserklæring/bruksanvisning.