Forholdsregler ved løft

For å unngå skader på personell og utstyr, er det visse forholdsregler som bør / skal følges. Ved å følge disse, vil bruk av mykt løfteutstyr foregå på en tilfredsstillende måte.

 • Bruk bare sertifiserte stropper
 • Gyldig sertifikat skal foreligge når løftet foretas
 • Vær spesielt oppmerksom på at anleggsdiameteren ikke er for liten i løftepunktene
 • Pass på løftevinkelen. Bruk belastningstabell.
 • Ikke slep stroppene ved flytting
 • Lag ikke knuter
 • Vridde stropper må ikke belastes
 • Bruk ikke stropper mot last med skarpe kanter uten mellomlegg (Husk anleggsdiameteren)
 • Trekk ikke stroppen frem fra lasten så lenge lasten hviler på stroppen
 • Unngå rykk eller sjokkbelastninger
 • Høyeste tillatte arbeidstemperatur er 100° C
 • Løftestropper av polyester må ikke benyttes sammen med alkalier
 • Løfting bør utføres slik at lasten er stabil. Hvis lastens lengde gjør det nødvendig å benytte flere stropper, bør det brukes en spreder eller en annen innretning slik at stroppene henger mest mulig loddrett og belastningen så godt som mulig er jevnt fordelt mellom stroppene.