Rundsling

RundslingAS HAMATEC produserer rundsling med SWL fra 1 til 130 tonn og arbeidslengder fra 0,5 til 45 meter. Alle våre rundsling er produsert ihht. EN 1492-2.

Repeterbarheten i vår produksjon er høy, noe som sikrer at produkter som produseres på ulike tidspunkt har samme nøyaktighet. Dette er spesielt viktig for arbeidslengden. Ulik arbeidslengde på stropper som brukes sammen, kan medføre ujevn belastning på hver enkelt stropp.

Alle våre rundsling er individuelt merket og våre interne rutiner sørger for sporbarhet gjennom alle produksjonsledd.

Til hvert produkt tilhører det et sertifikat. Dette blir utstedt sammen med informasjon om bruk og vedlikehold.

Hver stropp er merket med etikett som bl.a. angir tonnasje, lengde og sporbarhetskode.

OBS! Ved bestilling er det viktig å presisere om det er omkrets eller arbeidslengde som bestilles. Fra 2015 skal alltid arbeidslengde benyttes ved bestilling.