Test av stropper

AS Hamtec bruker hvert år betydelig ressurser på å teste og videreutvikle våre stropper.

AS Hamatec har egen DNV-kalibrert testbenk med kapasitet 50 tonn. Ved tester med krav til større kapasitet, benyttes andre godkjente testbenker hos våre samarbeidspartnere.

For å få erfaring med hvordan våre stropper oppfører seg når anleggsdiameteren reduseres, har vi utviklet et spesielt testverktøy. Dette gjør at vi kan teste våre stropper med vesentlig mindre anleggsdiameter enn angitt i NS-EN 1492-x.