Test av stropper

AS Hamtec bruker hvert år betydelig ressurser på å teste og videreutvikle våre stropper. Gjennom et langt og godt samarbeid med DNV GL har vi klart å utvikle produkter som holder jevn og høy kvalitet. Vi er nå i stand til å levere rundsling med SWL 130 tonn, selvfølgelig med sikkerhetsfaktor 7:1.

AS Hamatec har egen DNV-kalibrert testbenk med kapasitet 50 tonn. Ved tester med krav til større kapasitet, benyttes DNV Bergen.

For å få erfaring med hvordan våre stropper oppfører seg når anleggsdiameteren reduseres, har vi utviklet et spesielt testverktøy. Dette gjør at vi kan teste våre stropper med vesentlig mindre anleggsdiameter enn angitt i NS-EN 1492-x.

Se også vår samsvarserklæring/bruksanvisning.