Effektiv arbeidslengde

ObsFra tid til annen dukker det opp kommentarer fra enkelte kunder på at noen rundsling virker litt kortere enn det som er oppgitt på den blå etiketten. For å unngå misforståelser ønsker vi derfor å gi en liten forklaring på hvorfor noen slik kan virke litt for korte:

Før produksjon av vår rundsling blir produksjonsutstyret kontrollmålt. Ved produksjon blir alle bærende fibre forstrammet litt for å sørge for at de opptar lastene av objektet på en homogen måte når stroppen er i bruk. Denne forstrammingen har svært god innvirkning med tanke på minimal elastisitet når stroppene belastes, men vil føre til at stroppen trekker seg noe sammen når beskyttelseskappen sys på. Ved belastning vil imidlertid stroppen strekke seg ut igjen.

At stroppen trekker seg noe sammen under produksjon kan i enkelte tilfeller gi utfordringer ved anhuking. Stropper med høy WLL krever stor anleggsdiameter. Vi oppfordrer derfor våre kunder til å ta hensyn til denne informasjonen ved bestilling hvis arbeidslengden er kritisk.

Hvis man skal benytte flere stropper samtidig anbefaler vi at stroppene kjøpes fra samme produsent.