Regler for kassering / ny godkjenning

Hvis det er synlige rift / brudd i bærende fibere, må stroppen IKKE benyttes. Dette gjelder også om det er merker etter sviskader eller andre tydelige varmeskader.

Ved synlig skade eller mistanke om skade, skal produktet fjernes fra øvrige godkjente produkter.

Se eksempler på stropper som kasseres/resertifiseres.