Kassering / resertifisering

Eksempler – kassering/resertifisering

Vi viser her en bildesere om typisk kassere/resertifisere-problematikk. Husk at RESERTIFISERING må gjøres av en sakkyndig virksomhet. AS Hamatec er pr d.d. ikke sakkyndig virksomhet.

Som bruker står du imidlertid helt fritt til å KASSERE. Og husk: «Er du i tvil, så er det ikke tvil!»

Resertifisering_1
Et parti rundsling skal sjekkes…

Resertifisering_2
Her oppdages en synlig rift i en rundsling. Er stroppen fortsatt sikker å bruke?

Resertifisering_3
«Ytteremballasjen» tas av; det er de lastbærende fibrene som må undersøkes for evt. skade.

Resertifisering_4
Fibre som «tyter ut». Dette må undersøkes nærmere.

Resertifisering_5
Nok en tydelig YTRE skade – men, nok en gang: hvordan står det til med polyesterfibrene?

Resertifisering_6
Stroppen åpnes forsiktig…

Resertifisering_7
Forsiktig klipping – viser fibrene seg å være i god stand, ville det være synd å ødelegge stroppen i selve inspeksjonsprosessen.

Resertifisering_8
Litt misfarging – men ingen synlige brudd i bærende fibre.

Resertifisering_9
Tydelige brudd i bærende fibre. Denne stroppen må kasseres.

Resertifisering_10
Om det ikke er skader på bærende fiber kan rundslingene få ny duk. Det opprinnelige serienummeret beholdes.